Sunday, September 24, 2023
- ማስታወቂያ -
- ማስታወቂያ -

የተሻሻለው የንግድ ሕግ ማስፈጸሚያ መመርያ ሊወጣ ነው

ተዛማጅ ፅሁፎች

ከ60 ዓመታት በኋላ ተሻሽሎ የወጣውን አዲሱን የንግድ ሕግ ማስፈጸሚያ መመርያዎች ውስጥ የመጀመርያው በዚህ ዓመት ፀድቆ ሥራ ላይ እንደሚውል ተጠቆመ፡፡

የንግድ ሕጉ ማስፈጸሚያ ይሆናል ተብሎ የመጀመርያው መመርያ፣ የአክሲዮን ማኅበራትን የሚመለከት ነው፡፡ በዚሁ መሠረት ‹‹የአክሲዮን ማኅበራት ክትትል፣ ድጋፍና ቁጥጥር መመሪያ›› በሚል የተዘጋጀው ረቂቅ መመርያ ተዘጋጅቶ በመጠናቀቁ በዚህ በጀት ዓመት ይፀድጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ለማወቅ ተችሏል፡፡

በረቂቁ ላይ በዚህ ሳምንት ተጨማሪ ውይይት የተደረገበት ሲሆን፣ በውይይቱ ላይ የቀረቡ አዳዲስ ሐሳቦች ተካተው ከፀደቀ በኋላ ሥራ ላይ እንደሚውል ይጠበቃል፡፡ በዚህ ረቂቅ መመርያ ዙሪያ ያነጋገርናቸው የረቂቅ መመርያው ዝግጅት ተሳታፊና ተዋዋይ የሕግ ባለሙያ አቶ ፈቃዱ ጴጥሮስ ለሪፖርተር እንደገለጹት፣ ይህ መመርያ እየወጣ ያለው የንግድ ሕጉን ለማስፈጸም ነው፡፡

የንግድ ሕጉ ላይ አክሲዮን ኩባንያዎችን በተመለተ ግልጽ ያልሆኑ፣ ያልተብራሩና በተግባርም የንግድ ሕጉ ከወጣ በኋላ ውዥንብር የፈጠሩ ነገሮች ስላሉ፣ እነዚህን ሁሉ ለማጥራት የሚያስችል መሆኑንም ጠቅሰዋል፡፡

ለምሳሌ በንግድ ሕጉ ‹‹የመተዳደሪያ ደንብ ያስፈልጋል? አያስፈልግም?›› የሚለውን ጉዳይ ለማብራራትና በቀላሉ በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎችና በሁሉም ፈጻሚ ተቋማት ወጥ በሆነ መንገድ እየተተረጎመ እንዲፈጸም ለማስቻል በሚረዳ መልኩ በመመርያው እንዲቀመጥ ተደርጓል፡፡

ከዚህ ሌላ በመመርያው በግልጽ ከተቀመጡ በርካታ አዳዲስ ነጥቦች መካከል፣ አክሲዮን ማኅበራት ሲደራጁ ገንዘብ ከሕዝብ የሚሰበሰብበት መንገድ ምን መሆን እንዳለበት ተመላክቷል፡፡ ኅብረተሰቡ እንዳይበዘበዝ እንዴት መተዳደር እንዳለበትም በዝርዝር የተቀመጡ አንቀጾችንም አካቷል፡፡

አደራጆች የምሥረታ ሒደትን ለማካሄድ የሚያስከፍሉት አስተዳደራዊ ወጪ የሚዋጣው ገንዘብ ከአምስት በመቶ መብለጥ እንደሌለት በረቂቅ መመርያው ተመላክቷል፡፡ በምሥረታ ሒደት ከፈራሚዎች አስተዳደራዊ ወጪን ለመሸፈን ገንዘብ የተሰበሰበ እንደሆነ፣ ማኅበሩ ሲመሠረት የምሥረታ ወጪን ለማኅበሩ ማስተላለፍ የሚቻለው የተሰበሰበው አስተዳደራዊ ክፍያ፣ የምሥረታ ወጪውን ለመሸፈን ያልበቃ መሆኑን የምሥረታ ኦዲተር ካረጋገጠ ብቻ እንደሚሆን በዚሁ ረቂቅ መመርያ ላይ ተጠቅሷል፡፡

በምሥረታ ኦዲተር ሪፖርት መሠረት ለአስተዳደራዊ ወጪ ከተሰበሰበው ገንዘብ ላይ ጥቅም ላይ ያልዋለ ቀሪ ገንዘብ ያለ እንደሆነ ማኅበሩ ሲመሠረት፣ ለማኅበሩ ገቢ መደረግ እንደሚኖርበት በመመርያው እንዲካተት ተደርጓል፡፡ ይህም ቀድሞ ለአገልግሎት ተብሎ የተሰበሰበን ገንዘብ ከብክነት ያድናል ተብሎ ታሳቢ ተደርጎ የተቀመጠ ነው፡፡

አደራጆች በምሥረታ ወቅት ከፈራሚዎች የሚሰበሰበውን መዋጮ በባንክ በዝግ ሒሳብ ሲያስቀምጡ፣ በገበያው ላይ ካለው የወለድ ምጣኔ አንፃር ተመጣጣኝ የሆነ ወለድ እንዲያፈራ የማድረግ ኃላፊነት እንዳለባቸው በረቂቁ ተገልጿል፡፡ የማኅበሩ ምሥረታ በስኬት የተጠናቀቀ እንደሆነ ዋና ገንዘቡና ያስገኘው ወለድ ለማኅበሩ ገቢ መደረግ እንዳለበትም ያመላክታል፡፡

የግል አክሲዮን ማኅበር የሚመሠረተው በመሥራቾች እንደሚሆን የሚደነግገው ይህ መመርያ፣ መሥራቾች በባለአክሲዮንነት ከሚያገኙት መብት ውጪ በመሥራችነታቸው ምክንያት የሚከፈላቸው የአገልግሎት ክፍያ እንደማይኖርም መመርያው በግልጽ አስቀምጧል፡፡ 

በዚህ ረቂቅ መመርያ ከተካተቱት አዳዲስ ድንጋጌዎች ውስጥ፣ በአክሲዮኖች ላይ ከአንድ መቶ ብር ያነሰ ዋጋ የተጻፈባቸው አክሲዮኖች ያላቸው ማኅበራት፣ ይህ መመርያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በሁለት ዓመት ውስጥ ቢያንስ ወደ አንድ መቶ ብር በማሳደግ መመሥረቻ ጽሑፋቸውን አሻሽለው ማስመዝገብ እንደሚጠበቅባቸው ማመላከቱ ነው፡፡

የአክሲዮን ኩባንያዎች የሚያደራጁ ሰዎች ያለባቸው ኃላፊነት ምንድነው የሚለውም በግልጽ የተቀመጠ መሆኑን የገለጹት አቶ ፈቃዱ፣ በአዲሱ የንግድ ሕግ የአክሲዮን ኩባንያዎች የኤሌክትሮኒክስ ስብሰባ ማድረግ የሚችሉ በመሆኑ፣ ይህንን ለማስፈጸም ዝርዝር ጉዳዩ በዚህ መመርያ መገለጹ አንዱ ነው፡፡

በረቂቅ መመርያው ‹‹የቦርድ ስብሰባ የሚደረግበት የኤሌትሮኒክ ዘዴ የተሰብሳቢዎችን ማንነት ለመለየት የሚያስችል፣ የውይይቱን የድምጽ ቅጂ በትክክል መያዝ የሚችል መተግበሪያ ያለውና ሚስጢራዊነትን መጠበቅ የሚችል መሆን አለበት፤›› በሚል ተቀምጧል፡፡ አያይዞም በመመስረቻ ጽሑፍ ተቃራኒ ድንጋጌ ከሌለ በስተቀር እያንዳንዱ የቦርድ አባል በዳይሬክተሮች ቦርድ ስብሰባ ላይ በአካል የመገኘት መብት ያለው ሲሆን፣ የቦርድ ስብሰባን በኤሌትሮኒክ ዘዴ ለመሳተፍ ዳይሬክተሩ ጥያቄ ካላቀረበ በቀር፣ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊያስገድድ ወይም በአካል የመሳተፍ መብቱን ሊገድብ እንደማይችል አስቀምጧል፡፡

ከዚህም ሌላ በብዙ ሺሕ የሚቆጠሩ ባለመክሲዮኖች ባሉባቸው የአክሲዮን ኩባንያዎች የጠቅላላ ጉባዔያቸውን እንዴት ማካሄድ እንደሚኖርባቸው በግልጽ የተቀመጠ ሲሆን፣ ከዚህ መመርያ መውጣት በኋላ ብዙ አክሲዮን ያላቸው ኩባንያዎች በቀላሉ ስብሰባቸውን እንዲያካሂዱ ዕድል የሚሰጣቸው መሆኑንም የሕግ ባለሙያው ከሰጡት ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል፡፡

የአክሲዮን ዝውውሮችን በተመለከተ በዚህ መመርያ ግልጽ ድንጋጌ ያስቀመጠ ሲሆን፣ በተለይ የግለሰብ አክሲዮንን ለማስተላለፍ የትዳር አጋር ስምምነት ቅድመ ሁኔታ መሆኑን ያስቀምጣል፡፡ ከዚህም ሌላ በግል የአክሲዮን ማኅበር ውስጥ በግለሰብ የተያዘ አክሲዮንን በሽያጭ፣ በስጦታ፣ በመያዣ ወይም በሌላ በማንኛውም መንግድ ለማስተላለፍ በሕግ ወይም በመመሥረቻ ጽሑፍ ከተገለጹት ቅድመ ሁኔታዎች በተጨማሪ፣ አስተላላፊው በአስገዳጅነት ያገባ ከሆነ የትዳር አጋሩ ውል ለማዋዋልና ሰነድን ለመመዝገብ ሥልጣን ባለው አካል ፊት ቀርቦ ስምምነቱን መግለጽ አለበት፣ ወይም ያላገባ ከሆነ/ከሆነች አግባብ ካለው የአስተዳደር መሥሪያ ቤት ተገቢውን ማስረጃ ማቅረብ ይኖርበታል በሚል መመርያው ይደነግጋል፡፡

በዚህ መመርያ ከዚህ ቀደም ሲሠራባቸው ከነበሩ አሠራሮች ለየት ብሎ የቀረበው ሌላው ጉዳይ፣ ሁሉም የአክሲዮን ማኅበራት ይህ መመርያ ተፈጻሚ ከሆነበት ቀን ጀምሮ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ድረገጽ ማበልጸግና በድረገጹ ላይ በሕጉ መሠረት ተገቢነት ያላቸውን መረጃዎች ማስቀመጥ እንዳለባቸው መደንገጉ ነው፡፡ ይህንን ድንጋጌ የማይፈጽም የአክሲዮን ማኅበር የንግድ ፈቃዱ ሊታገድ እንደሚችልም ተደንግጓል፡፡

አክሲዮን ለመሸጥ ስለሚወጡ ማስታወቂያዎችም በመመርያው የተቀመጠ ሲሆን፣ ይህም ‹‹በማንኛውም በሕዝብ ማኅበር በምሥረታ ሒደት አክሲዮን ለመሸጥ በሚተላለፍ ማስታወቂያ፣ ስለ ታሳበው የንግድ ሥራ አዋጭነት በጠቅላላው ከመግለጽ በስተቀር፣ ስለሚያስገኘው የትርፍ መጠን፣ በምን ያህል ጊዜ ለኢንቨስትምንት የተከፈለው ገንዘብ እንደሚመለስ፣ ወይም ሌሎች በተጨባጭ ሊረጋገጡ የማይችሉ መረጃዎችን መስጠት አይቻልም›› በሚል ተጠቅሷል፡፡

ከዚሁ ጋር ተያይዞ በማንኛውም ዋና ገንዘብ በማሳደግ ሒደት በግል ማኅበር ወይም በሕዝብ ማኅበር፣ ለሕዝብ አክሲዮን ለመሸጥ የሚደረግ ማስታወቂያ ማኅበሩ አስቀድሞ ያገኘውን ትርፍ የሚገልጽ ከሆነ፣ ያለፉትን ሦስት ተከታታይ ዓመታት የትርፍ ውጤት መግለጽ ግዴታ አለበት፡፡ ነገር ግን ማኅበሩ ለወደፊት የሚኖረውን አትራፊነት በቁጥር ወይ በመጠን መግለጽ የማይቻል መሆኑ ታውቋል፡፡

ሚኒስቴሩ ወይም አግባብ ያለው ሌላ የመንግሥት መሥሪያ ቤት አሳሳች ናቸው ብሎ ከወሰነ፣ አክሲዮን ለመሸጥ ለሕዝብ የሚተላለፉ ማስታወቂያዎች እንዲቋረጡ ለማዘዝ የሚችል መሆኑም ሲሠራባቸው ከነበሩ አሠራሮች ለየት ብሎ የተቀመጠ ድንጋጌ ነው፡፡

በአጠቃላይ ከምሥረታ ጀምሮ እስከሚፈርስበት ጊዜ ድረስ ዝርዝር የአሠራር ጉዳዮችን በመተንተን የቀረበ መመርያ ስለመሆኑ፣ ከሕግ ባለሙያው ማብራሪያ ለመረዳት ተችሏል፡፡

በአዲሱ የንግድ ሕግ መመርያ የማውጣት ሥልጣን የንግድና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስቴር ነው፡፡

ይህ መመርያ የተዘጋጀውም በተሰጠው ሥልጣን መሠረት መሆኑን የጠቀሱት አቶ መላኩ፣ በተለይ የሕዝብ ገንዘብ ተቀብለው የሚያስተዳድሩ የአክሲዮን ማኅበራት ላይ መጠነኛና ቁጥጥር ለመዘርጋት የሚያስችል ነው፡፡

ባንኮች ላይ የብሔራዊ ባንክ እንደሚያደርገው ቁጥጥር ባይሆንም፣ ሙሉ ለሙሉ ከመልቀቅ መጠነኛ ቁጥጥር ለማድረግ ይህ መመርያ ሊያግዝ እንደሚችል የሕግ ባለሙያው ገልጸዋል፡፡

spot_img
- Advertisement -spot_img

የ ጋዜጠኛው ሌሎች ፅሁፎች

- ማስታወቂያ -

በብዛት ከተነበቡ ፅሁፎች