Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ፌርማታ ፅሁፎች

እህህ… ወፊቱ

ትኩስ ፅሁፎች

ጭራ ጭራ የምታድረው

ጭራ ለቅማ የምታድረው

ጭራ ጭራ የምታድረው

ጭራ ለቅማ የምታድረው

እንዲህ አስናቀችኝ…

ቀድማኝ ጎጆ ወጥታ ጎጆ አስተማረችኝ

ጎጆ …አቤት ጎጆን… ወፍዬ አስቀናችኝ፤

እህህ… ምነው ባደረገኝ

እህህ… የሷ ጋሻ ጃግሬ

እንደምንም ብዬ እኔም ጥሬ ግሬ

ያገዳ ጎጆዬን ባቆምኳት ማግሬ፤

እህህ… አጉል በቃኝ ላ’ይል

እህህ… ዓይን አይቶ ገምቶ

ወይ ሞልቶ ላይሞላ ጆሮ አይችሉ ሰምቶ

እንዴት ጎጆ ይቅር አርሶና ሸምቶ

ገመና ከታቹ የሣር ቤት ያማረሽ

ሚስጥረ መለኮት ማነው ያስተማረሽ

ካፈር ክዳን ጎጆ መሬቱን ፈልፍሎ

ከሰማይ ቤት እጣሽ ማን በሰጠኝ ከፍሎ

እኔን እኔን እኔን ይብላኝ

እኔን ዓይኔን እኔን ይብላኝ…

እኔን እኔን እኔን ይብላኝ

እኔን ዓይኔን እኔን ይብላኝ…

የቀን ሰው ሌጣ አፈር

ልቤ ሩቅ አሳቢው ቅርብ አድሮ ሲደፈር

ምን ነበር ቢቆጨው ጎጆ አጥቶ ከማፈር፤

እህህ… ፈጣሪዋን አምና

ያፏን ጥሬ ሰጥታ

ለጭሮ አዳር ውሎ በዝማሬ ወጥታ

አዳኝ እንዴት ያጥቃት ፍርድና ዳኛ አጥታ

እህህ… አጣሁ፣ ነጣሁ ብላ

እንደ ሰው ባይከፋት

ምፅዋት ባትለምን ተርፎን ባንደግፋት

ጎጆዋ ለቻላት ምን ነበር ባንገፋት

ታማ ትንፋሽ አጥሯት ደክማ ስታጣጥር

ማን ያቃናት ይሆን፥ ውለታ ሳይቆጥር

ማን ያቃናት ይሆን፥ ውለታ ሳይቆጥር

ወልዶ ማሳደጉን ብዙ ሰው ቢያውቅበት

ያፉን ማን ይሰጣል የእጁ ሲርቅበት

ያፉን ማን ይሰጣል የእጁ ሲርቅበት

እህህ… ወፊቱ፤

ኡሁሁ…

እህህ… ወፊቱ፤

ኡሁሁ… ወፍዬ፡፡

  • ባለቅኔው ሙሉጌታ ተስፋዬ

ፎቶ፡ ተክሌ በላቸው፣ ባህር ዳር

- Advertisement -
- Advertisement -

ተጨማሪ ለማንበብ

በብዛት የተነበቡ ፅሁፎች